Skip to content Skip to footer

Amazon-marknadsföring

Amazon är en internationell marknad som växt exponentiellt de senaste åren. I USA står Amazon för mer än hälften av all e-handel, där 54% av produktsökningarna görs på Amazon, inte Google. Eftersom Amazon nu etablerar sig i Sverige innebär detta nya möjligheter för dig som e-handlare. Även om Amazon inte är helt klara med lanseringen i Sverige än har du som e-handlare en enorm fördel om du i ett tidigt skede sätter upp en butik och ser till att snabbt ta marknadsandelar. Anpassar du dig inte till Amazon finns en stor risk att du missar flera kunder och marknadsandelar. Vi på Searchminds erbjuder dig som kund service med uppsättning av din Amazonbutik, vi hjälper även dig att marknadsföra dina produkter så att dessa syns högt upp på Amazons förstasida.

Marknadsför dig på Amazon marketplace genom SEO & Ads

Via Amazon marketplace kan du som tredjepartssäljare använda amazon som en plattform för att sälja dina produkter. Det finns en hel del likheter mellan Amazon och Google. Även Amazon har en inbyggd algoritm kallad A9 och likt Google avgörs sökresultatens ranking baserat på olika rankingfaktorer. Utöver att synas i den vanliga listan finns även annonsmöjligheter,  Amazon Ads och Amazon display, i likhet med Google Ads och Displaynätverket. En kombination av att arbeta med sin Amazon SEO och Amazon ads är att rekommendera, eftersom den betalda annonseringen har avsevärd påverkan på din vanliga ranking på Amazon. 

Att få dina produkter att synas på Amazons första sida är i likhet med Google extremt viktigt då 78% av kunderna på Amazon inte går vidare till sida 2. 

Vi på Searchminds hjälper gärna dig som kund att marknadsföra din Amazonbutik både via Amazons annonsmöjligheter och genom SEO så att dina produkter rankar högt upp i sökresultatet. Här nedan följer vår process för uppsättning av din Amazonbutik och dess marknadsföring.

Uppstart- målsättning & strategi

I likhet med övriga tjänster behöver vi först sätta oss in i er verksamhet och era målsättningar med Amazon. Vi går igenom ert produktsortiment och se över vilken budget ni planerar för er Amazonmarknadsföring.

Sökordsanalys, produktanalys & konkurrentanalys

I likhet med Google Ads ser vi över sökvolym och sökbeteendet för din bransch och dina produkter. Vi använder oss av flera tredjepartsverktyg för att få så mycket data som möjligt. Eftersom marknaden i Sverige är relativt ny tittar vi inte bara på nationell nivå utan även internationell nivå (Europa och USA). När vi fått en bra bild av sökbeteendet går vi igenom ert produktutbud och bestämmer vilka produkter som anses vara bäst att lansera på Amazon baserat på sökintresse, marginal på produkterna etc. Vi utför även en konkurrentanalys där vi tittar på hur konkurrenter har jobbat med dessa produkter. Även här ser vi även utanför nationell nivå. Därefter tar vi fram underlag för On-page arbetet.

On-page optimering

Betydelsen av optimerade produktsidor är stor, detta har en väldigt stor påverkan på er ranking på Amazon. Därför är det viktigt att vi i tidigt skede genomför detta grundarbete. Detta arbete kommer behöva göras löpande allt eftersom nya produkter skall läggas in framöver, eller ny information om befintliga produkter skall ändras. Detta arbete lägger grunden för en lyckad Ads annonsering.

Uppbyggnad av Amazon ads & off-page arbete

Nu när din amazon butik är uppbyggt och optimerat är den anpassad för att Amazon Ads. På samma sätt som med Google Ads går vi löpande igenom resultatet, tittar på "cost per click" och följer lönsamheten. Vi utför budjusteringar för att nå lönsamma positioner, lägga till nya lukrativa sökord och byta ut mot mindre lönsamma. Utöver det arbete som ligger bakom On-page arbetet finns även flera andra parametrar att ta hänsyn till och jobba med. Med hjälp av vårt off-page arbete driver vi in mer trafik från andra kanaler till din amazonbutik, och ser även till att din amazonbutik syns på Google.

Statistik och rapportering

Allt arbete vi utför håller vi en transparens kring, och ser till att du som kund förstår resultatet av din amazonmarknadsföring. Vi sätter upp rankingtracking för dina organiska positioner på Amazon, och följer regelbundet resultatet av Amazon Ads. Rapportering över era resultat sker månadsvis, och tillsammans med er success manager får ni regelbundet muntliga uppföljningar kring hur arbetet går och ger rekommendationer för nästa steg i er marknadsföring. Ett bra resultat kommer av att hålla hög uppmärksamhet på båda delar och se till att både försäljningen via annonseringen och er organiska försäljning samarbetar väl med varandra.

Gratis rådgivning angående Amazon!

  • Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.