Få kunderna att stanna på din webbsida

Få kunderna att stanna på din webbsida

Genom att utföra en hjärnscanning på personer som samtidigt surfade på olika webbsidor fick forskare ett mätbart resultat om hur snabbt vi bestämmer oss om vi stannar på en webbsida. I regel tar det ynka 600 millisekunder för en person att bestämma sig för att gilla eller ogilla en webbsida.
Det kan även sättas i relation på vardagliga beslut som vi gör ett hundratal per dag utan att tänka då mycket på det. Den mänskliga spontaniteten och det undermedvetna spelar en stor roll i dessa beslutstaganden. Vi gör alla snabba bedömningar av situationer och människor.
På webben är det därför extra viktigt att ta hand om sin webbsidas design. Den ska locka kundernas intresse för att de ska vilja spendera både sin tid och pengar hos dig. Om du ger ett stökigt intryck och har en svårnavigerad meny, klickar dina kunder sig vidare till en annan webbsida och din konkurrent. För att kunden ska se dig som pålitlig är det viktigt att din webbsida har ett bra innehåll till exempel: text, struktur och bilder. En mer omfattande webbsida är mer attraktiv och genererar högre tillförlitlighet.